สสส.เสวนาทัศนะ ครั้งที่ 5 : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปองค์กรในกระบวนการยุติธรรม

รายการ “สสส.เสวนาทัศนะ ครั้งที่ 5” วันพฤหัสบดีที่ 17 กั […]

สสส. เสวนาทัศนะ ครั้งที่ 1 : จากจอร์จฟลอยด์ถึงวันเฉลิม : จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างไร ?

  สสส. เสวนาทัศนะ ครั้งที่ 1 : จากจอร์จฟลอยด์ถึงวั […]