ข่าวและบทความ

ข่าว

แถลงการณ์: ต้องดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดอย่างเด็ดขาด และพิจารณายกเลิกการขอประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท สิงห์ศิลาทอง จำกัด

แถลงการณ์ต้องดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดอย่างเด็ดขาด และพิจารณายกเลิกการขอประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท สิงห์ศิลาทอง จำกัด ตามที่นา

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

จดหมายเปิดผนึก: ขอให้ยุติการแต่งตั้งเพิ่มคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดชั่วคราว

จดหมายเปิดผนึก วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง   ขอให้ยุติการแต่งตั้งเพิ่มคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดชั่วคราว กราบเรียน   ประธานศาลฎีกา และประธานศาลปกครอง

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

แถลงการณ์: เรื่องยุติการแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดชั่วคราว เร่งสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดถาวรโดยเร็ว

แถลงการณ์: เรื่องยุติการแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดชั่วคราว เร่งสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดถาวรโดยเร็ว สืบเนื่องจากกร

อ่านเพิ่มเติม
X