แถลงการณ์ ประท้วงตำรวจอเมริกันทรมานนายจอร์จ ฟลอยด์คนอเมริกันผิวสีอย่างรุนแรงจนเสียชีวิต

แถลงการณ์  ประท้วงตำรวจอเมริกันทรมานนายจอร์จ ฟลอยด์คนอเ […]