กลุ่มประชาสังคมเรียกร้องให้ลาวกับไทยสอบสวนการถูกบังคับสูญหาย เปิดเผยชะตากรรมของสมบัติ สมโพน และออด สายะวง

  กลุ่มประชาสังคมเรียกร้องให้ลาวกับไทยสอบสวนการถูกบังคั […]

รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 วันสิทธิมนุษยชนสากล 10 เด่น (ก้าวหน้า) 10 ด้อย (ถดถอย)

รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 วันสิทธิมน […]

ข้อเสนอ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในชั้นเจ้าพนักงาน และกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม

ข้อเสนอการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นเจ้าพนักง […]

ความเห็นและข้อเสนอแนะ คปก. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ

ความเห็นและข้อเสนอแนะ คปก. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปร […]

แถลงการณ์: องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยห่วงใยเกี่ยวกับวิกฤตของฮ่องกงในปัจจุบัน และเกรงว่าจะขยายวงเป็นการเผชิญหน้ากันอย่างความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

แถลงการณ์ องค์กรภาคประชาสังคมในประเทศไทยห่วงใยเกี่ยวกับ […]

แถลงการณ์: ต้องดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดอย่างเด็ดขาด และพิจารณายกเลิกการขอประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท สิงห์ศิลาทอง จำกัด

แถลงการณ์ต้องดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดอย่างเด็ดขาด และพิ […]