หนังสือ “ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริกกับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย”

สสส.ขอแนะนำ ” หนังสือแห่งปีที่วิพากษ์ วิจารณ์ วิเคราะห์และวางรากฐานให้กับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ที่ท่านไม่ควรพลาด” ชื่อหนังสือ “ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริกกับสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย” เป็นการรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่เขียนโดย ศ.เสน่ห์ จามริก ที่กระจัดกระจายอยู่ในวาระและโอกาสต่าง ๆ ในการเชิดชูผลงานของท่าน เพื่อเชื่อมโยงสาระสำคัญของบทความของอาจารย์เสน่ห์กับพัฒนาการของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 กับการเป็นประธานผู้ก่อตั้งสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน – การเป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิดของผู้บุกเบิกสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยสู่นักสิทธิมนุษยชนคนรุ่นใหม่
 
ท่านใดสนใจ สามารถสั่งซื้อได้ทาง Inbox (ข้อความ) ทาง https://www.facebook.com/uclthailand/
หรือ Line ID:uclucl
 
 
ในราคา 200 บาท โดยท่านโอนเงินค่าหนังสือไปยังบัญชี
“สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน”
เลขบัญชี 091-1-09538-1
ธนาคารกรุงไทย สาขารัชดาภิเษก-ห้วยขวาง
 
พร้อมทั้งแจ้งสำเนาการโอนเงินและที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน สสส.จะดำเนินการจัดส่งหนังสือให้ท่านภายใน 2-3 วันทำการ