ความเห็นทางกฎหมายต่อคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนายพริษฐ์ ชิวารักษ์ ถึง ประธานศาลฎีกา และกระบวนการยุติธรรมไทย

  ความเห็นทางกฎหมายต่อคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนา […]

ความเห็นของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งกัน พ.ศ. … และ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. … (ฉบับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) โดยองค์กรโพรเทคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ทำงานคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

ความเห็นของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์ก […]

เปรียบเทียบ พรบ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กับร่าง พรบ.ตร. สองฉบับ (ฉบับของคณะกรรมการร่างฯ โดยมีชัย ฤชุพันธ์ุ กับฉบับ สตช. ปรับแก้ และเพิ่งผ่าน ครม. เมื่อ 15 กันยายน 2563)

เปรียบเทียบ พรบ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กับร่าง พรบ.ต […]

แถลงการณ์ด่วน ประณามการกระทำของกองทัพทหารเมียนมาจากเหตุการณ์รัฐประหาร ยึดอำนาจรัฐบาลพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD)

แถลงการณ์ด่วน ประณามการกระทำของกองทัพทหารเมียนมาจากเหตุ […]

แถลงการณ์: ขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงระมัดระวังเนื้อหาสร้างความเกลียดชัง ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แรงงานข้ามชาติ

  แถลงการณ์ ขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงระมัดระวังเนื้อหาสร […]