เปรียบเทียบ พรบ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กับร่าง พรบ.ตร. สองฉบับ (ฉบับของคณะกรรมการร่างฯ โดยมีชัย ฤชุพันธ์ุ กับฉบับ สตช. ปรับแก้ และเพิ่งผ่าน ครม. เมื่อ 15 กันยายน 2563)

เปรียบเทียบ พรบ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กับร่าง พรบ.ต […]

แถลงการณ์ด่วน ประณามการกระทำของกองทัพทหารเมียนมาจากเหตุการณ์รัฐประหาร ยึดอำนาจรัฐบาลพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD)

แถลงการณ์ด่วน ประณามการกระทำของกองทัพทหารเมียนมาจากเหตุ […]

แถลงการณ์: ขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงระมัดระวังเนื้อหาสร้างความเกลียดชัง ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แรงงานข้ามชาติ

  แถลงการณ์ ขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงระมัดระวังเนื้อหาสร […]

แถลงการณ์: เรียกร้องเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในการจัดจ้างรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

  แถลงการณ์ เรียกร้องเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางก […]