แถลงการณ์: ต้องดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดอย่างเด็ดขาด และพิจารณายกเลิกการขอประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท สิงห์ศิลาทอง จำกัด

แถลงการณ์ต้องดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดอย่างเด็ดขาด และพิ […]

แถลงการณ์: เรื่องยุติการแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดชั่วคราว เร่งสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดถาวรโดยเร็ว

แถลงการณ์: เรื่องยุติการแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง […]

สนส. เปิดตัวรายงานการฟ้องคดีปิดปาก เสนอแนวทางป้องกันการคุกคามรูปแบบใหม่ ใช้กฎหมายปิดกั้นการแสดงออกประชาชน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน […]

แผนการดำเนินงานโครงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ด้วยพลังของประชาชน สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เครือข่ายประชาชนและเครือข่ายองค์ […]

สรุปประเด็น การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระดับชาติและระดับอนุภูมิภาค ในวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลา 10.00 น. นายนิกร วีสเพ็ญ ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพขอ […]

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระดับชาติและระดับอนุภูมิภาค

ในวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562 จั […]