แถลงการณ์

เรื่อง ขอให้รัฐบาลกัมพูชาเร่งสืบสวนสอบสวนการอุ้มหายนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์

ตามที่เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ อายุ 37 ปี ผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยที่พักอาศัยอยู่ประเทศกัมพูชาถูกอุ้มหายตัวไปจากหน้าคอนโดที่กรุงพนมเปญ เมื่อเวลา 17.54 น.ขณะเดินลงมาซื้อลูกชิ้นปิ้งหน้าคอนโด ดังที่มีรายงานข่าวตามสื่อมวลชนทั่วไป นั้น

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.) เป็นห่วงต่อชะตากรรมของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการอุ้มหายผู้ลี้ภัยชาวไทยในประเทศเพื่อนบ้านหลายคนก่อนหน้านี้ได้ถูกอุ้มหายจนไม่ทราบชะตากรรมจนถึงขณะนี้ สสส.เห็นว่ารัฐบาลกัมพูชาได้รับรองกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จึงมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตามกติกาดังกล่าวที่ระบุว่า “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะมีชีวิตมาแต่กำเนิด สิทธินี้ต้องได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย บุคคล จะต้องไม่ถูกทำให้เสียชีวิตโดยอำเภอใจ” ด้วยเหตุดังกล่าว สสส.จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ทราบชะตากรรมของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ และควรเปิดเผยข้อมูลการควบคุมตัว ให้ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุด หรือหากเป็นการร้องขอของรัฐบาลไทยก็ต้องแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกัน

                                                                        สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)

                                                                                 6 มิถุนายน 2563