ใบแถลงข่าว: สหพันธ์สากลเพื่อสิทธิมนุษยชน (FIDH – International Federation for Human Rights) กับสมาชิกในประเทศไทย

Download