สสส. เสวนาทัศนะ ครั้งที่ 2 : การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นสอบสวน”

รายการ “สสส.เสวนาทัศนะ ครั้งที่ 2” วันเสาร์ที่ 18 กรกฎา …

สสส. เสวนาทัศนะ ครั้งที่ 1 : จากจอร์จฟลอยด์ถึงวันเฉลิม : จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้อย่างไร ?

  สสส. เสวนาทัศนะ ครั้งที่ 1 : จากจอร์จฟลอยด์ถึงวั …