แถลงการณ์: ขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงระมัดระวังเนื้อหาสร้างความเกลียดชัง ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แรงงานข้ามชาติ

  แถลงการณ์ ขอความร่วมมือสื่อทุกแขนงระมัดระวังเนื้อหาสร […]

แถลงการณ์: เรียกร้องเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในการจัดจ้างรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

  แถลงการณ์ เรียกร้องเคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางก […]

ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย รางวัลที่ 1: ความเหลื่อมล้ำ – ประชากรกลุ่มเปราะบาง – สิทธิมนุษยชน โดย วรภัทร วีรพัฒนคุปต์

  ความเหลื่อมล้ำ – ประชากรกลุ่มเปราะบาง – สิทธิมนุษยชนว […]

ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยกับสิทธิมนุษยชน รางวัลที่ 2: ปัจจัยสำคัญของการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย นายอติรุจ ดือเระ

  ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : ปัจจัยสำคัญของการละเมิดสิท […]

ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยกับสิทธิมนุษยชน รางวัลที่ 3: วิกฤตโควิด พิษการศึกษา โดย นางสาวนันทัชพร ศรีจันทร์

ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยกับสิทธิมนุษยชน :วิกฤตโควิด พิษ […]