กมธ.ป้องกันการอุ้มหาย ขอบคุณส.ส.-ส.ว. ผ่านร่างพ.ร.บ.อุ้มหายฯ เชื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

 

“เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องแถลงข่าวอาคารรัฐสภา นายศราวุฒิ ประทุมราช ประธาน สสส. ร่วมงานแถลงข่าวขอบคุณที่รัฐสภาได้ผ่านร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. เครือข่ายผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับให้สูญและการซ้อมทรมาน เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ครอบครัวผู้สูญหาย ฯ ซึ่ง มีความคาดหวังว่า หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้อง จะนำบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าว ไปใช้อย่างเที่ยงธรรม และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่ เพื่อคุ้มครองประชาชนจาก “การทรมาน การกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการกระทำให้บุคคลสูญหาย” ที่เกิดจากการกระทำหรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐ และปราบปรามการกระทำผิดดังกล่าวอย่างจริงจัง