รายงานการศึกษา กรณีนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกับหลักการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม กระบวนการพิจารณาคดีต่อคดีของนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2556 และตัวอย่างกรณีศึกษา 4 กรณี

Download