เปรียบเทียบ พรบ. ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กับร่าง พรบ.ตร. สองฉบับ (ฉบับของคณะกรรมการร่างฯ โดยมีชัย ฤชุพันธ์ุ กับฉบับ สตช. ปรับแก้ และเพิ่งผ่าน ครม. เมื่อ 15 กันยายน 2563)