แถลงการณ์ด่วน

ประณามการกระทำของกองทัพทหารเมียนมาจากเหตุการณ์รัฐประหาร

ยึดอำนาจรัฐบาลพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) 

          สืบเนื่องจากผลการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) นำโดย อองซาน ซูจี ประกาศชัยชนะเหนือการเลือกตั้ง โดยได้ที่นั่งในสภาทั้งหมด 920 ที่นั่ง จาก 1,117 ที่นั่ง ประกอบด้วย 258 ที่นั่งในสภาล่าง และ 138 ที่นั่งในสภาสูง 501 ที่นั่งในสภาภูมิภาคและรัฐ และที่นั่งชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ 23 ที่นั่ง

          ต่อมา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กองทัพทหารเมียนมา นำโดยพลเอกอาวุโส มิน ออง หล่าย ประกาศรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพรรค NLD ที่มาจากการเลือกตั้ง ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเมียนมาระบุว่า กองทัพเมียนมาออกแถลงการณ์แจ้งเหตุผลการบุกควบคุมตัว ออง ซาน ซูจี พร้อมกับประธานาธิบดีอู วิน มินต์ และสมาชิกพรรค NLD พร้อมทั้งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศเป็นเวลา 1 ปี โดยอ้างว่า การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เป็นการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใส

          เครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนตามรายที่แนบข้างท้ายนี้ ขอประณามการกระทำของกองทัพทหารเมียนมาจากเหตุการณ์รัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) อย่างถึงที่สุด โดยถือเป็นการกระทำที่ไม่เคารพผลการเลือกตั้งที่เป็นฉันทามติของประชาชนชาวเมียนมา และถือเป็นปรปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยอันเป็นระบอบการปกครองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างร้ายแรง    การบุกเข้าควบคุมตัว ออง ซาน ซูจี และสมาชิกพรรค NLD ถือเป็นการกระทำที่ผิดและละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งบุคคลจะถูกจับกุมหรือควบคุมตัวโดยอำเภอใจมิได้

          ทั้งนี้ เครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนขอเรียกร้องให้กองทัพทหารเมียนมาปล่อยตัวนางอองซาน ซูจี และสมาชิกพรรค NLD และคืนอำนาจให้พรรค NLD ได้จัดตั้งคณะรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศต่อไป รวมทั้งขอให้รัฐบาลไทยและรัฐบาลในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ร่วมแสดงท่าทีเพื่อตอบโต้การกระทำของกองทัพทหารเมียนมาโดยด่วน


ด้วยความเคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชน
 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF)

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (UCL)

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (HRLA)

มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)

1 กุมภาพันธ์ 2564