จดหมายเปิดผนึก ยุติการคุกคามต่อ Ms. Dinh Thi Phuong Thao และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนในเวียดนาม

เรียน  ฯพณฯ (ประธานาธิบดี / นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีต่างประเทศ / เอกอัครราชทูตประจำไทย ของเวียดนาม)

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและสมาชิกของสหพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อสิทธิมนุษยชน (FIDH) ได้รับข้อมูลจาก Observatory for the Protection of Human Rights Defenders ซึ่งเป็นภาคีความร่วมมือของ FIDH กับองค์กรโลกต่อต้านการทรมาน (World Organisation Against Torture – OMCT) ว่า นางสาว Dinh Thi Phuong Thao นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมประชาธิปไตยชาวเวียดนามวัย 28 ปี ถูกควบคุมตัวที่สนามบินนานาชาติฮานอยเมื่อไปถึงจากกรุงเทพฯ ประเทศไทย ในช่วงเช้าวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562   ถึงแม้ว่าเธอจะได้รับการปล่อยตัวในช่วงเวลาประมาณบ่ายห้าโมงของวันเดียวกันหลังจากถูกสอบสวนอยู่หลายชั่วโมง ทางการเวียดนามก็ได้ยึดหนังสือเดินทางของเธอไป

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนยินดีที่มีการปล่อยตัว Ms. Thao แต่เสียใจที่มีการยึดหนังสือเดินทางของเธอไว้ ทำให้เธอไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำกิจกรรมสิทธิมนุษยชนได้ สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนขอเรียกร้องให้ทางการเวียดนามดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ประกันบูรณภาพและสุขภาพที่ดีทางจิตใจของ Ms. Dinh Thi Phuong Thao และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนในเวียดนาม
  2. ยุติการคุกคามต่อ Ms. Dinh Thi Phuong Thao และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทุกคนในเวียดนาม และทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวในทุกสถานการณ์ และพวกเขาสามารถทำกิจกรรมที่ชอบธรรมได้โดยไม่ถูกขัดขวางหรือเกรงกลัวว่าจะได้รับการตอบโต้
  3. ปฏิบัติตามบทบัญญัติในปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่สมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติให้การรับรองเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 1, มาตรา 5(c) และมาตรา 12.2 และ
  4. ทำให้แน่ใจว่ามีการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกลไกระหว่างประเทศที่เวียดนามให้สัตยาบันไว้ในทุกสถานการณ์

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

นายนิกร วีสเพ็ญ

ประธาน ในนามคณะกรรมการของสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประเทศไทย

16 พฤศจิกายน 2562

Download