แถลงการณ์ ขอแสดงความเสียใจต่อการก่อเหตุร้ายให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดยะลา ให้ความเห็นใจและกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ และประณามผู้ก่อเหตุอย่างรุนแรง

ตามที่มีรายงานข่าวว่า มีบุคคลจำนวนมากใช้อาวุธปืนยิงโจมตีป้อมยามจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำหมู่บ้านทุ่งสะเดา และชุดคุ้มครองตำบลลำพะยา หมู่ที่ 5 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อคืนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นี้ ทำให้ ชรบ. และชาวบ้านซึ่งมีผู้หญิงรวมอยู่ด้วย เสียชีวิตในขณะนี้ 15 คน และบาดเจ็บอีก 4 คน บุคคลกลุ่มนี้ได้ปล้นอาวุธปืนจากป้อมยามจุดตรวจและก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินต่าง ๆ ในบริเวณที่ก่อเหตุด้วย

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ขอแสดงความเห็นใจอย่างสุดซึ้งและให้กำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมต่อครอบครัว ญาติมิตร และชุมชนของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ  ขอประณามอย่างหนักแน่นต่อผู้ก่อเหตุร้ายดังกล่าว อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอย่างรุนแรง โดยเฉพาะสิทธิต่อชีวิต  สสส.ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงในทันที ไม่ว่าจะในรูปแบบใดและด้วยเหตุใด และหันมาแสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดด้วยการเจรจากันอย่างสันติ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดเหตุรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเช่นนี้ขึ้นอีก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ที่วิกฤติขณะนี้จะกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการดังนี้

  1. เร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวน  นำผู้กระทำความผิดตัวจริงมาดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาโดยเร็ว
  2. ดำเนินการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย ที่ผู้เสียชีวิต รวมถึงผู้บาดเจ็บควรต้องได้รับการช่วยเหลือทุกด้าน ในทันที
  3. ให้มีกระบวนการเจรจาอย่างเปิดกว้าง ต่อเนื่อง ไม่สร้างเงื่อนไขใด ๆ ให้เกิดความคับข้องใจกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 

ด้วยความเชื่อมั่นหลักการสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี

7 พฤศจิกายน 2562

 

Download