แถลงการณ์ต้องดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดอย่างเด็ดขาด และพิจารณายกเลิกการขอประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท สิงห์ศิลาทอง จำกัด

ตามที่นายเอกชัย อิสระทะ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)ได้ถูกชายฉกรรจ์จำนวนหนึ่งบังคับควบคุมให้ขึ้นรถยนต์ไปกักขังไว้ ณ สถานที่แห่งหนึ่ง พร้อมทั้งได้ยึดโทรศัพท์มือถือ รถยนต์ บัตรประจำตัวประชาชน และเมื่อปล่อยตัวแล้วยังข่มขู่ห้ามไม่ให้แจ้งความดำเนินคดี ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับโครงการทำเหมืองหินนี้อีกต่อไป มิเช่นนั้นจะไม่รับรองความปลอดภัยของนายเอกชัยและครอบครัว ทั้งนี้ เพื่อขัดขวางไม่ให้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอประทานบัตรเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมของบริษัทสิงห์ศิลาทอง จำกัด เมื่อวันที 5 สิงหาคม 2562 ณ มัสยิดอัสซอลีฮีน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง และวันนี้นายเอกชัย อิสระทะ ได้แจ้งความกับกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 9 (สงขลา) เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดดังกล่าว นั้น

สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.) และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา(มสพ.) เห็นว่าการข่มขู่ คุกคาม การยึดทรัพย์สิน และการบังคับกักขังนายเอกชัย เป็นการกระทำที่อุกอาจไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมือง เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในชีวิตที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ เป็นการสกัดยับยั้งการใช้สิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมสาธารณะของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งรัฐต้องมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และตามปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” (The UN Declaration on Human Rights Defenders) ที่รัฐไทยมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม  อีกทั้งภาคธุรกิจเอกชนต้องเคารพสิทธิเสรีภาพในชีวิต และสิทธิการมีส่วนร่วมที่ได้รับรองไว้ตามกฎหมายและตามรัฐธรรมนูญ จึงมีข้อเรียกร้อง ดังนี้

1.ขอให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินคดีกับผู้ทำความผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่ปล่อยให้คนทำผิดลอยนวล เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิ     ในชีวิตและสิทธิการมีส่วนร่วมสาธารณะของนายเอกชัย และประชาชน

2.ขอให้พิจารณายกเลิกคำขอประทานบัตรโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของบริษัท สิงห์ศิลาทอง จำกัด ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง หากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพในชีวิต และสิทธิการมีส่วนร่วมตามกฎหมายละรัฐธรรมนูญ ทั้งอาจไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

                                                   ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน

                                                        สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

                                               มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา(มสพ.)

                                                                           13 สิงหาคม 2562

X