ข่าวและบทความ

ข่าว

สนส. เปิดตัวรายงานการฟ้องคดีปิดปาก เสนอแนวทางป้องกันการคุกคามรูปแบบใหม่ ใช้กฎหมายปิดกั้นการแสดงออกประชาชน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) ร่วมด้วยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) จัดงานเสวนาสถานการณ์ก

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

แผนการดำเนินงานโครงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ด้วยพลังของประชาชน สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เครือข่ายประชาชนและเครือข่ายองค์กรที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนมีบทบาทในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 2.เพื่อเสนอนโยบาย การปรับปรุง

อ่านเพิ่มเติม
ข่าว

สรุปประเด็น การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาระดับชาติและระดับอนุภูมิภาค ในวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

เวลา 10.00 น. นายนิกร วีสเพ็ญ ประธานสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) ได้ชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยพลังของประชาชน ส

อ่านเพิ่มเติม
X